Privatlivspolitik

Hos Cuneo prioriterer vi persondatasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik oplyser vi dig om, hvordan vi håndterer og beskytter de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos os eller optager en relation til os via telefon eller e-mail.

 

Dataansvar

Cuneo er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontakt-oplysninger er:

 

Cuneo ApS

Nordhavnsvej 1A, 1. th.

3000 Helsingør

Tlf.: 78 77 03 50

CVR.: 35206272

 

Cuneo som databehandler

Cuneo kan til tider behandle persondata på vegne af vores kunder. Dette gøres efter instruks af kunden og på baggrund af en databehandleraftale.

 

Formålet med behandlingen og kategorier af personoplysninger

Formålet er at varetage samarbejdet med vores kunder og leverandører herunder at oprette kontaktpersoner hos kunder og leverandører, fakturere, administrere, styre og udvikle vores forretning samt at varetage drift og vedligeholdelse af de it-systemer, som vi anvender i forbindelse med vores drift af virksomheden.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Efter omstændighederne kan vi behandle identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder oplysninger om navn, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere samt navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse på eventuelle kontaktpersoner hos kunden og leverandører.

 

De registrerede

De personer – som berøres af vores behandling af personoplysninger – er kunden, eventuelt kundens ejere, kontaktpersoner hos kunden og leverandører samt potentielle kunder.

 

Modtagere af personoplysninger

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til en af vores leverandører – f.eks. leverandøren af vores regnskabssystem. En sådan leverandør behandler alene personoplysninger på Cuneos vegne og det sikres, at leverandøren har opnået tilstrækkelige sikkerhedscertifikater.

Det sikres desuden, at leverandøren ikke udfører sine behandlingsaktiviteter i et tredjeland (dvs. uden for EU/EØS) uden at leverandøren har det nødvendige lovgrundlag på plads.

Vi kan overlade dine personoplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt dette af myndighederne.

 

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Cuneo anvender databehandlere i den udstrækning, at det er nødvendigt for at kunne drive virksomheden og levere de aftalte ydelser. Visse af vores databehandlere anvender underleverandører fra USA.

Da vi anvender Outlook, som udbydes af Microsoft Corporation, kan det hænde, at visse personoplysninger gennemgår servere, som er lokaliseret i USA.

Vi sørger for at kontrollere, om underdatabehandlere fra USA er behørigt certificeret således, at dine personoplysninger altid er sikret.

 

Datasikkerhed

Cuneo har vedtaget interne retningslinjer om behandling af persondata, som beskriver arbejdsgange, der beskytter dine personoplysninger mod at gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang til dem. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres periodisk for at sikre et vedvarende niveau for beskyttelsen.

 

Sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige offentlige regler kan dog pålægge os pligt til at opbevare personoplysningerne i en længere periode.

 

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og, i særlige tilfælde, ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du har spørgsmål til udøvelsen af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte Cuneo på telefon 78 77 03 50 og spørge efter den persondata-ansvarlige.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

 

Du finder Datatilsynets klageformular på www.datatilsynet.dk .

Salgstips

Få salgstips i din indbakke

* Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du vores privatlivspolitik