SoMe Strategi

Sådan arbejder du strategisk med sociale medier

Af Tue Elkjær Andersen, Project- & SoMe Manager

SoMe Strategi

En SoMe strategi er vigtig, hvis I vil have udbytte af jeres arbejde med sociale medier og vil motivere jeres målgruppe til købe netop jeres produkt af lige præcis jer. 

Uanset hvor meget I producerer til jeres sociale medier eller hvor unikt jeres produkt er, så skal I kunne ramme jeres målgruppe før det har nogen kontinuerlig effekt på jeres forretning og det kræver bevidste og målrettede indsatser.

Kort sagt, det vil kræve en god strategi.

Når I rammer målgruppen i deres feed (uanset om det er paid eller organic) så går I ind i brugerens rum, hvor brugeren styrer suverænt (og kan blokere hvem de vil). Derfor er det ikke nok at vide, hvad I vil opnå på sociale medier, I skal have en plan for, hvordan I når og motiverer jeres målgruppe. 

I sidste ende, så er det ikke jer der skal indfri jeres mål på sociale medier – det er jeres målgruppe.

En god SoMe strategi matcher jeres mål med jeres målgruppe og inspirerer jeres målgruppe til at tænke på jer og jeres produkt på en gavnrig måde og inspirerer dem til at handle iht. jeres mål.

5 tips til at arbejde strategisk med sociale medier

1: Forretningsmål

Hvis I vil nå jeres mål på sociale medier, så er I først nødt til at vide, hvad de mål er. 

Mange arbejder med sociale medier, uden at relatere det til resten af forretningen og uden konkrete mål eller ambitioner, hvilket ikke ligefrem er opskriften på succes.

Opsæt overordnede forretningsmål for jeres virksomhed (hvis I ikke allerede har dem) og uddyb kort, hvordan sociale medier kan hjælpe med at opnå dem.

Lav gerne en prioritering af målene, så I opsætter jeres mål i primære, sekundære og evt. tertiære mål, så alle relevante interessenter er klar over, hvilke mål der er vigtigst og skal have mest opmærksomhed.

Når der bygges bro mellem forretningsmål og sociale medier kan sociale medier blive et værktøj, der aktivt hjælper med udvikle jeres forretning. Samtidig skaber målene fokus for jeres arbejde med sociale medier, så arbejdet med sociale medier bliver fokuseret og effektivt.

2: KPI’er, delmål og tidsplan

Når I har jeres mål for sociale medier på plads, skal I sætte deadlines.

Som mennesker prioriterer vi de opgaver, der har ‘urgency’. Derfor er det rigtig godt med en deadline. I mange virksomheder nedprioriteres deres SoMe marketing i dagligdagen, fordi der ikke er samme fokus på KPI’er og deadlines, som der er i andre afdelinger.

Del jeres overordnede mål op i mindre delmål og sæt KPI’er, som I løbende kan måle jeres fremskridt med.

Lav en tidsplan, hvor I sætter en deadline for hvert delmål og KPI, så der er forventningsafstemt, hvornår I har indfriet hvilke mål.

Det skaber fokus at have mindre konkrete mål, der skal nås indenfor en overskuelig fremtid, frem for store, umuligt-lydende-mål, der ligger laaangt ud i tidshorisonten.

Tidsplanen vil give jer noget at måle jeres fremskridt på og sørge for I er på rette vej.

3: Gengiv brugeroplevelse og produktfordele

Skab købslyst ved at illustrere selve brugeroplevelsen og de positive måder jeres produkt vil bidrage til brugerens liv/arbejdsliv.

I skal ikke blot skrive eller fortælle om fordelene. Vis visuelt, hvilken forskel jeres produkt/service kan gøre for jeres målgruppe.

På sociale medier er reglen, ‘Don’t say it – show it’.

Sæt jer i jeres kunders sted og tænk på, hvad jeres produkt reelt gør for jeres kunder i sidste ende. Giver jeres produkt dem mere tid, får det deres budget til at strække lidt længere eller bidrager det positivt på andre måder? 

For at kan gøre dette skal I være helt skarpe på jeres målgruppes købsmotivation og hvordan de reelt bruger jeres produkt. 

De fleste kunders købsmotivationer er ofte rimelig lavpraktiske i sidste ende. Hvis I mangler inspiration kan I med fordel gennemgå ris/ros fra jeres eksisterende kunder eller se på brugeranmeldelser for jer selv og jeres konkurrenter, f.eks. på TrustPilot eller lign. platforme.

Se mere om content produktion i vores blog post om content planer og hvordan du laver din egen.

Skab købslyst ved at illustrere selve brugeroplevelsen og de positive måder jeres produkt vil bidrage til brugerens (arbejds)liv. På sociale medier er reglen, ‘Don’t say it – show it’.

For at kunne gøre dette skal I være helt skarpe på jeres forskellige brugertyper. Hvert selling point skal direkte tale til den tilsigtede brugertypes købsbeslutning. I skal altså være godt afklaret med, hvad der motiverer hver brugertype til at købe jeres produkt og hvordan de oplever jeres produkt, hvis I skal opnå en god ROI på jeres post.

Vis dem visuelt, hvilken forskel jeres produkt/service kan gøre for lige præcist dem.

Jo mere specifikt I kan tale til én brugertype, jo større sandsynlighed er der for, at de vil stoppe op og læse jeres opslag og f.eks. klikke sig videre til en relevant landing page.

Dette kan I så gentage ved hver brugertype i jeres målgruppe, så I over tid når ud til alle, enten organisk eller paid.

Se mere om content produktion i vores blog post om content planer og hvordan du laver din egen.

4: Målgruppe vs. brugertyper

Jo mere specifikt I kan tale til én brugertype, jo større sandsynlighed er der for, at de vil stoppe op og læse jeres post og f.eks. klikke sig videre til en relevant landing page. Derfor er det vigtigt I er helt på det rene med, hvem I egentlig taler til. Ikke bare på et generelt niveau, men helt ned til brugertype. Der er nemlig stor forskel på brugeradfærd, på tværs af alder, branche, stillinger og socio-økonomiske baggrund.

Når I kender de enkelte brugertyper i jeres målgruppe kan I effektivisere jeres SoMe marketing, ved at målrette ét post (paid/organic) til én brugertype af gangen, på lige præcis de sociale mediekanaler, som netop dén brugertype er på og nå dem med præcis de salgsbudskaber, der taler til deres købsmotivation.

Dette vil give en langt bedre ROI, end at gå efter hele målgruppen med et generisk og uspecifikt salgsbudskab.

Karakteriser målgruppen for jeres forretning og inddel målgruppen i brugertyper, særligt hvis I har en stor målgruppe.

Kortlæg hvilke sociale medier de forskellige brugere anvender mest og brug dette til at gå efter de forskellige brugertyper med forskelligt content på forskellige sociale medier.

5: Købsbeslutning og Call To Action

En stærk Call To Action (CTA) er noget af det vigtigste i ethvert SoMe post. Hvert post bør have en klar CTA, hvor I klart og tydeligt opfordrer jeres brugere til en bestemt handling. Dette er f.eks. i form af et link og/eller en knap, man kan klikke på.

Det lyder simpelt (og er egentlig også simpelt), men mange posts har en dårlig click rate, fordi brugerne ikke direkte får at vide, hvad det forventes de gør eller hvad de får ud af at klikke sige videre, såsom at se mere på om produktet på en landing page, ringe/maile, købe et produkt eller booke en produktdemostration. 

Brugerne investerer sjældent særlig lang tid på et post, så det er op til jer, som afsendere, at motivere brugeren til en specifik handling.

Dette relaterer kraftigt til jeres kunders brugeroplevelse af jeres produkt og de dertilhørende produktfordele – det er uanset om jeres produkt er et fysisk produkt eller en service og uanset, om I arbejder B2B eller B2C. Jeres CTA , selling points og brugernes købsmotivation skal høre sammen, så der er kontinuitet og sammenhæng i jeres post.

Mangler I hjælp eller inspiration?

Følg os på LinkedIn og modtag tricks til salg og markedsføring i din indbakke.

Mangler du mere afklaring, så tilbyder vi rådgivning og virksomhedskurser. Hvis du er typen, der helst vil arbejde med slutsalget, tilbyder vi hjælp til B2B mødebooking, dataindsamling og sociale medier.

Let's talk about SoMe

Udfyld formularen og få et uforpligtende tilbud

Content plan
Salgstips

Få salgstips i din indbakke

* Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev accepterer du vores privatlivspolitik